Unie výtvarných umělců ČR

Členka UVU ČR

 

Danuše Vítková - KlímováBrněnská rodačka, malířka PhDr. Danuše  Vítková (11. 4. 1952) se ve svých obrazech zajímá někdy o to, co vidí a zná, jindy o to, co cítí. Její malířské a kreslířské dílo bylo už v začátcích podmíněno předchozím vysokoškolským vzděláním a rodiným zázemím. Mládí prožívala s otcem Bohuslavem  Klímou - významným archeologem, který ji vodil po krajinách moravského Podpálaví, kdy sám maloval a mladá dívka se nechávala po jeho vzoru vést a ovládat smyslovými dojmy, toužila po zrakových zážitcích, jež po svém usměrňovala a poetizovala. Jako by zde platila slova Františka Halase z jeho básnické prózy O jedné  závisti: "...v dětství lze ještě zahlédnout údivnost prvních tvůrčích gest. Tak si věci uchovaly zářivost neporušené novoty a teplo dlaně, která je hnětla a probouzela." Přes počáteční perokresby se dostala k akvarelu, technice vyžadující rukopisnou pohotovost a jasnou výtvarnou představu, aby oslavovala vody, květenu, vinohrady i krajinu pod Pavlovskými vrchy, kam pravidelně z Brna dojíždí do svého tuskula - sídliště lovců a mamutů a  Věstonické venuše - vinařské obce Dolní Věstonice. Pavlovské kopce a jejich vody, to jsou obrazy (Z) VĚSTONINY malířky Vítkové. Chce být citlivou deskou. Ví, že cílem umění není pouhé potěšení, ale cosi jako druh štěstí. Její akvarely, to je poezie, kterou lze vnímat očima. Vyjadřuje se v termínech světla, pod jehož průsvitným obalem tušíme tvary naznačené jemnými modulacemi, jindy skutečnost zachycenou linií, kdy okamžik pohledu nabývá téměř metaforické hodnoty.