Autorka spolupracovala s různými institucemi a médii. Mimo jiné s Archeologickým ústavem ČSAV Brno a Praha, Národním muzeem v Praze, Art-centrem Praha nebo Českou televizí Brno.
Ilustruje knihy, fejetony a básně.
Navrhuje přebaly knih a jejich grafické úpravy.